Thời trang tái chế: Xu hướng hay sự lựa chọn?

Mỗi năm, hàng triệu tấn quần áo kết thúc trong các bãi rác, tác động...