Jennie (Blackpink) và xu hướng giày thể thao nữ tính

Bằng cách phá vỡ các quy tắc truyền thống trong thiết kế giày thể thao,...