Thời trang tối giản lên ngôi trong xu hướng “quite luxury”

Quiet Luxury (QL) là một thuật ngữ thường được sử dụng để ám chỉ sự...