Saint Laurent Xuân Hè 2024: Hành trình tôn vinh phụ nữ và kho di sản đầy ấn tượng

Tại những vị trí đặc biệt sang trọng của Tháp Eiffel, Saint Laurent Xuân Hè...