Sự kết hợp tinh tế giữa thời trang và nghệ thuật tại Crazy Horse Paris

Crazy Horse, một hộp đêm cabaret nổi tiếng tại thủ đô thời trang Paris, vừa...