Vì đâu mà thương hiệu ECOCHIC gắn liền với các nàng hậu?

Không những vậy, các nàng hậu nhà Sen Vàng như Đoàn Thiên Ân, Lê Nguyễn...