Mê đắm phong cách thời trang cổ điển của Seohyun trong “Song of the Bandits”

Trong bộ phim “Song of the Bandits” (Bài Ca Của Lưỡi Kiếm), ngoài câu chuyện...