Chính sách giải quyết khiếu nại

ECOCHIC VN luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại trang thương mại điện tử  ecochicvn.com. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, ECOCHIC VN đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của ECOCHIC VN

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên trang thương mại điện tử ecochicvn.com thực hiện qua:

  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: ecochicfashionvn@gmail.com; hoặc
  • Gọi điện đến Hotline 0974.198.198; hoặc 0365.445.800

Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của ECOCHIC VN sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, ECOCHIC VN sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ Khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: ECOCHIC VN có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bước 4: Trong trường hợp ECOCHIC VN đã nỗ lực giải quyết khiếu nại, tranh chấp nhưng sự việc vượt quá khả năng và thẩm quyền của ECOCHIC VN, Khách hàng có thể đưa vụ việc ra cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các bên bao gồm Đối tác Bán hàng/Nhà sản xuất sản phẩm, Khách hàng – người mua có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Đối tác Bán hàng/Nhà sản xuất cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách hàng. Khi được yêu cầu, ECOCHIC VN sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người mua và Đối tác Bán hàng/Nhà sản xuất nếu được Khách hàng hoặc Đối tác Bán hàng/Nhà sản xuất đó (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.

ECOCHIC VN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Vì vậy, mọi hành vi sai lệch về sản phẩm do lỗi của Đối tác Bán hàng/Nhà sản xuất thì Đối tác Bán hàng/Nhà sản xuất phải bồi thường cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.