1. Sự chấp thuận

Bằng việc trao cho ECOCHIC VN thông tin cá nhân của Khách hàng và việc sử dụng https://ecochicvn.com, Khách hàng đồng ý thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu Khách hàng không đồng ý với Chính Sách này, Khách hàng dừng cung cấp cho ECOCHIC VN bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

ECOCHIC VN bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. ECOCHIC VN khuyến khích Khách hàng thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo Khách hàng biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của Khách hàng.

 1. Mục đích thu thập

ECOCHIC VN chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 • Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của Khách hàng;
 • Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trình tài khoản của Khách hàng với ECOCHIC VN , bao gồm cả các chương trình Khách hàng thân thiết hoặc các chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của Khách hàng;
 • Dịch Vụ Người Tiêu Dùng, Dịch Vụ Chăm Sóc Khách hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của Khách hàng;
 • Cá Nhân Hóa: ECOCHIC VN có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về người tiêu dùng và từ đó cho phép ECOCHIC VN phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm nhưng không giới hạn:

 (i) để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách hàng trên https://ecochicvn.com

 (ii) để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới

 (iii) để phục vụ Khách hàng với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của Khách hàng.

 • An Ninh: cho các mục đích ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.
 • Theo yêu cầu của pháp luật: tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, ECOCHIC VN có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Phạm vi thu thập

ECOCHIC VN thu thập thông tin cá nhân của Khách hàng khi:

 • Khách hàng trực tiếp cung cấp cho ECOCHIC VN.

Đó là các thông tin cá nhân Khách hàng cung cấp cho ECOCHIC VN được thực hiện chủ yếu trên  https://ecochicvn.com bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, thông tin đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, biệt danh (nickname), ID/địa chỉ đăng nhập và câu hỏi/trả lời an ninh.

 • Khách hàng tương tác với ECOCHIC VN.

ECOCHIC VN sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi Khách hàng tương tác trên https://ecochicvn.com

 • Từ những nguồn hợp pháp khác.

ECOCHIC VN có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

 1. Thời gian lưu trữ

Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc Khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của https://ecochicvn.com.

 1. Không chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng

ECOCHIC VN sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ Bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 • Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ/hàng hóa cho ECOCHIC VN liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 • ECOCHIC VN có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là Bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến https://ecochicvn.com và khi đó Bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. ECOCHIC VN yêu cầu các Bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 • Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu cầu pháp lý: ECOCHIC VN có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 • Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được ECOCHIC VN lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.
 1. An toàn dữ liệu

ECOCHIC VN luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của Khách hàng, ECOCHIC VNđ ã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 • Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: ECOCHIC VN lưu trữ không tin cá nhân Khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. ECOCHIC VNtuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, ECOCHIC VN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
 • Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.
 1. Quyền của Khách hàng đối với thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho ECOCHIC VN và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh và/hoặc (trong một số trường hợp) xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ECOCHIC VN thực hiện việc này, cụ thể:

 • Khách hàng gọi điện thoại đến số hotline 0365 445 800, bằng nghiệp vụ xác định thông tin cá nhân của nhân viên tổng đài, nhân viên tổng đài của ECOCHIC VN sẽ hỗ trợ chỉnh sửa hoặc xóa thay người dùng;
 • Để lại bình luận hoặc gửi góp ý trực tiếp từ website https://ecochicvn.com/, quản trị viên sẽ kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa. Sau đó, quản trị viên sẽ chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cho người dùng.
 1. Thông tin liên hệ

Nếu Khách hàng có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của ECOCHIC VN , xin vui lòng liên hệ với ECOCHIC VNbằng cách:

Gọi điện thoại đến hotline: 0365 445 800

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: marketing.ecochic@gmail.com

 1. Đơn vị thu thập, quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH ECOCHIC VN

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0109961467 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày  08/04/2022

 1. Hiệu lực

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này có hiệu lực từ ngày 08/04/2022.